Subirán en abril sueldos a médicos residentes e intensivistas.

Origen: Subirán en abril sueldos a médicos residentes e intensivistas.